Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték játékszabályzat

RedMonstera - Tavaszi játék

Játékszabályzat

A Karma Plant Kft. (1031 Budapest, Cserszömörce utca 11., továbbiakban: „Szervező”) „RedMonstera - Tavaszi játék” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék alapvetően nem áll kapcsolatban sem a Facebookkal sem az Instagrammal, azt a Facebook és Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot és az Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

 

A játék időtartama:

2022. 04. 11. 00:01 – 2022. 04. 19. 23:59

 

Részvételi jogosultság:

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 16. életévét. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője jogosult; amennyiben korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő egyedül jogosult. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Mind a jelen, mind valamennyi jövőbeni játékból kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak, vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt - akár Szervező által feltételezhetően (gyanú). Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). A résztvevők kizárása esetén a már kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

 

A játék menete:

A Játék a Szervező, Facebook oldalán (https://www.facebook.com/RedMonstera/) zajlik, ahova kikerül egy nyereményjátékra felhívó poszt. 

A Facebookon meghirdetett játékban való részvételhez a Játékosoknak Facebookon a nyereményjátékra felhívó poszthoz kell írniuk kommentben, hogy kit hoznának magukkal és milyen növényt vásárolnának legszívesebben a Tavaszkert Dísznövény 2022 Szakkiállítás és Vásár-on.

A Játék az Instagramon is meghirdetésre kerül. Az Instagramon meghirdetett játékban való részvételhez a Játékosoknak a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/RedMonstera/) a nyereményjátékra felhívó poszthoz kell írniuk kommentben, hogy kit hoznának magukkal és milyen növényt vásárolnának legszívesebben a Tavaszkert Dísznövény 2022 Szakkiállítás és Vásár-on.

Nyeremények:

A résztvevő Játékosok között a Szervező, a Játék lezárása után

Facebookon 2 db,

Nyertest sorsol ki. A Nyertesek két darab, egy napra szóló, belépőt nyernek a Tavaszkert Dísznövény 2022 Szakkiállítás és Vásár-ra, valamint egy meglepetés növényekből álló ajándékcsomagot, melyet a Tavaszkert Dísznövény 2022 Szakkiállítás és Vásár-on, a Szervező standján vehetnek át a látogatása napján.

Sorolás és Nyertes értesítése:

A Szervező a Játék Nyerteseit 04.20-án véletlenszerű sorsolás útján választja ki azon Játékosok közül, akik a Játék időtartama alatt, az eredeti Facebook nyereményjátékra felhívó poszt alatt kommentelnek.

A Nyerteseket a kihirdetés előtt a Szervező, privát Facebook, Instagram, e-mailcímre küldött üzenetben értesíti, és tájékoztatja a további adminisztrációs/adategyeztető tevékenységek szükségességéről, így többek között a személyes adatok bekéréséről (pl. teljes név, telefonszám, postai cím) amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Nyereményt a Szervező átadja/eljuttassa a Nyertes részére.

Az adminisztrációt/adategyeztetést követően a Szervező a nyertesek nevét közzéteszi hivatalos Facebook és Instagram oldalán. A megjelenítés feltétele a Nyereményjátékban való részvételnek.

A nyeremények átadása személyesen történik a Szervező és a Nyertes előzetes egyeztetése alapján (helyszín, pontos dátum). 

A játék lezárását követően a Szervező gondoskodik arról, hogy a Nyertesek személyesen vehessék át nyereményüket a Tavaszkert Dísznövény 2022 Szakkiállítás és Vásár-on.

 

A jogi út igénybevétele:

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, 

hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult. 

 

Egyéb rendelkezések:

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata elérhető a Karma Plant Kft. hivatalos weboldalán:

(https://www.redmonstera.hu).

 

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet.

 

Adatkezelési szabályok:

Nyereményjáték lebonyolítása

Adatkezelő: Karma Plant Kft.

Adatfeldolgozó: Karma Plant Kft.

Címzett:

Facebook (https://www.facebook.com/RedMonstera/)

Adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, sorsolás kivitelezése

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

A kezelt adatok köre: teljes név, becenév, Facebook vagy Instagram felhasználónév, posztban megjelölt egyéb személyes adatok, arcképmás, e-mail cím.

 

Nyertesek nevének közzététele közösségi médiában (Facebookon és Instagramon)

Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadja, hogy amennyiben nyertesként kisorolásra kerül, akkor neve a nyereményjáték posztja alatt Facebookon és Instagramon megjelenítésre kerül. A megjelenítés mellett további adat közzétételére nem kerül sor. Tekintettel, hogy a név megjelenítésére a Facebookon és Instagramon kerül sor, így annak tárolási időpontját a Facebook és az Instagram adatkezelési tájékoztatója határozza meg.

 

Játékból kizárt személyek adatbázisa

Jelen játékszabályzatban írt esetekben Szervező jogosult a Játékban résztvevő személyeket valamennyi Játéka tekintetében kizárni, hogy ezzel is visszaszorítsa az esetleges visszaéléseket, biztosítsa a Játék átláthatóságát, tisztaságát és a tisztességesen játszó Résztvevők nyerési esélyeit. Az adatkezelés jogalapja Szervező jogos érdeke. Szervező jogos érdeke a Játék feltételeit megszegő Résztvevők kiszűrése, kizárása. A kizárt személyekről Szervező adatbázist vezet, melyben rögzítésre kerül a megadott e-mail cím vagy telefonszám, felhasználónév és a kizárás dátuma. A Szervező garantálja, hogy csak azon személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik Szervezőnél a nyereményjátékok lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lehetnek. A rögzített adatokat a Szervező 5 éves ritmusokban törli. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen az alábbi e-mail címen: hello@redmonstera.hu. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszünteti. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Érintett kérdéseivel fordulhat az Adatkezelőhöz (hello@redmonstera.hu), panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 11. honlap: www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (bírósági jogorvoslat).

 

Budapest, 2022.04.11.

 

Karma Plant Kft.